Tiêu chí lựa chọn biển tên công ty, doanh nghiệp

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN BIỂN HIỆU CÔNG TY, DOANH NGHIỆP Có 4 loại biển công ty mà xuất hiện thường xuyên đó là biển tên, biển phòng ban, biển chỉ dẫn và biển chức danh. Cả 4 loại biển này tuy cùng trong nhóm biển công ty nhưng có những công dụng và vị trí đặt khác nhau nên cũng có những lưu ý khác nhau trong cách dùng.1. Biển tên công tyĐây là biển ghi tên chính thức của doanh nghiệp, thông tin …

22 Tháng Chín 2018|Tin tức