Biển lọng viền inox mặt đá màu vàng nắng

Liên hệ

Mô tả