BIỂN LED MA TRẬN  được cấu thành từ những bóng Led, được xếp thành các hàng và các cột (dạng Module) rồi ghép lại với nhau. Dạng bố trí này giống như một ma trận nên người ta gọi là Led ma trận (Led Matrix)

Biển led ma trận có khả năng hiển thị chạy chữ, hiển thị nhiều màu sắc khác nhau, hiển thị một hàng hoặc nhiều hàng thông tin và phân chia vùng hoạt động cho từng góc, biển có thể chạy đồng hồ số hoặc đồng hồ kim cổ điển, đặc biệt bảng chạy này chạy độc lập mà không cần online với máy tính, ngoài ra sản phẩm này còn rất nhiều tính năng hiện đại khác.Biển quảng cáo điện tử có các dạng như:

  • Biển chữ chạy ma trận một màu.
  •  Biển  chữ chạy ma trận ba màu.
  •  Biển thị thông tin Chứng khoán.
  • Biển hiển thị tỷ giá Ngân hàng, Kết quả xổ số, Nghiệp vụ Bưu điện,…
  • Biển led fulcolor

  • BIỂN LED MA TRẬN CHẠY CHỮ 3 MÀU

  • Biển ma trận – biển điện tử chạy chữ 1 màu